"לך
636,369האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
120,332מנוייםהצטרף כמנוי