"לך
633,338האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
133,749מנוייםהצטרף כמנוי