"לך
633,152האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,570מנוייםהצטרף כמנוי