"לך
633,139האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
134,728מנוייםהצטרף כמנוי