"לך
634,680האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
126,693מנוייםהצטרף כמנוי