"לך
637,749האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
116,761מנוייםהצטרף כמנוי