665,519האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,256חסידיובצע
53,128מנוייםהצטרף כמנוי