665,312האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,254חסידיובצע
53,201מנוייםהצטרף כמנוי