"לך
637,644האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
117,448מנוייםהצטרף כמנוי