לך logos bible software
644,626האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
79,547מנוייםהצטרף כמנוי