665,272האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,252חסידיובצע
53,226מנוייםהצטרף כמנוי