"לך
636,454האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
120,274מנוייםהצטרף כמנוי