"לך
634,677האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
126,693מנוייםהצטרף כמנוי