665,308האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,254חסידיובצע
53,201מנוייםהצטרף כמנוי