לך logos bible software
655,084האוהדיםכמו
11,304חסידיובצע
6,274חסידיובצע
62,518מנוייםהצטרף כמנוי