664,836האוהדיםכמו
9,879חסידיובצע
6,248חסידיובצע
53,322מנוייםהצטרף כמנוי