"לך
637,818האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
116,462מנוייםהצטרף כמנוי