"לך
637,824האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
116,436מנוייםהצטרף כמנוי