"לך
637,697האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
117,015מנוייםהצטרף כמנוי