"לך
מחברים Posts by George Mitrakos

ג'ורג ' Mitrakos

18 POSTS 0 תגובות
שמי ג'ורג ' Mitrakos ואני אחיין ותלמיד של כומר מפנטקוסטלית עם תואר נרכש מהרכבת הסמינר התיאולוגי של אלוהים. אני גם הוענקה עם הרופא של תואר לימודי נוצרי וגדל בבית יווני אורתודוקסי, נחשפתי לברית החדשה היוונית בגיל צעיר מאוד. הקדשתי את החיים המשיחיים שלי לevangelizing לאלו שבתוך הקהילה המוסלמית, שואפת קשה לעמוד בהגנה על האלוהות והצליבה של אדוננו ומושיענו. מאז הרחבתי את העבודות הapoplectic שלי לאלו שבתוך קבוצות דתיות ואידיאולוגיות שונות בניסיון להוביל אחרים לישועה המסופקת על ידי אדוננו. אני מקווה שהמאמרים שלי יהיו ברכה גדולה בשבילך
636,505האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
120,214מנוייםהצטרף כמנוי