"לך
מחברים Posts by Blake Giunta

בלייק ג'ונטה

4 POSTS 0 תגובות
Blake Giunta has been evangelizing and studying as an enthusiast in apologetics for about a decade. He aims to work full-time developing BeliefMap.org, an advanced dialogue simulator which maps points and counterpoints in debates on central issues surrounding the truth of Christianity. He is a philosophy buff and has participated several times on radio and in public debates on these issues.
634,518האוהדיםכמו
11,445חסידיובצע
6,265חסידיובצע
127,161מנוייםהצטרף כמנוי